OOG / OMR

ESKOLA KONTSEILUA–OOG

ORDEZKARITZA ORGANO GORENA

Eskola kontseilua, eskola Komunitate-kideek zentroaren gobernuan parte hartzeko organoa da. Eskola bizitzan eragina duten erabakiak atxikituta ditu, eta esan daiteke, funtzionamenduaren arduraduna dela. Hau da, eskola kontseilua da zentroko autonomian eta funtzionamenduan erantzukizuna daukana.

ESKOLAKO KONTSEILUAREN PARTAIDEAK

ZUZENDARITZA TALDEA / EQUIPO DIRECTIVO

ZUZENDARIA.....................Bego Menoyo

IKASKETABURUA.............Aitor Atxa

IDAZKARIA.........................Naiara Pikabea

IRAKASLEEN ORDEZKARIAK

Arantza Alonso / Nati Sierra / Mª Asún Carnicero / Idoia García / Begoña Barrenetxea / Tomás Campo / Iratxe Fuente / Oscar Rodríguez / Itziar Zamalloa / Leire Aguinagalde

GURASOEN ORDEZKARIAK

Sonia Olivera / Silvia Sáenz / Martin García / Silvia López / Sheila Pérez / Joseba Calzada / Mónica Morante / Águeda Madoz / Oihane Garcés / Javier Benito / Javier Garduño / Laura Molinero / Naiara Ganzabal / Ekaitz Lekunberri / Ibon Lizarraga

EZ IRAKASLEA

------------------

UDALETXEKO ORDEZKARIA

Iker López

ESKOLA KONTSEILUAREN BATZORDEA

  • BATZORDE IRAUNKORRA: Begoña Menoyo / Aitor Atxa / Naiara Pikabea / Iker López / Silvia Sáenz / Oihane Garcés / Mª Asun Carnicero / Ibon Lizarraga

  • BATZORDE EKONOMIKOA: Begoña Menoyo / Naiara Pikabea / Iker López / Javier Garduño / Joseba Calzada / Oscar Rodríguez

  • COVID BATZORDEA: Begoña Menoyo (zuzendaria)/Marga Miguel (ikuskaria) / Tomás Campo (COVID arduraduna) / Iker López (udaleko ordezkaria) / Sheila Pérez (familia) / Maite Martiartu (Berritzegune)

CONSEJO ESCOLAR – O.M.R.

ÓRGANO MÁXIMO DE REPRESENTACIÓN

Es el órgano de participación de los miembros de la comunidad escolar en el gobierno del centro. Tiene atribuidas las decisiones fundamentales que afectan a la vida escolar, siendo el responsable último en el ámbito de la autonomía del centro y del funcionamiento de éste.

REPRESENTANTES EN EL CONSEJO ESCOLAR

EQUIPO DIRECTIVO

DIRECTORA.....................Bego Menoyo

JEFA DE ESTUDIOS.........Aitor Atxa

SECRETARÍA....................Naiara Pikabea

REPRESENTANTES DEL PROFESORADO

Arantza Alonso / Nati Sierra / Mª Asún Carnicero / Idoia García / Begoña Barrenetxea / Tomás Campo / Iratxe Fuente / Oscar Rodríguez / Itziar Zamalloa / Leire Aguinagalde

REPRESENTANTES DE LAS FAMILIAS

Sonia Olivera / Silvia Sáenz / Martin García / Silvia López / Sheila Pérez / Joseba Calzada / Mónica Morante / Águeda Madoz / Oihane Garcés / Javier Benito / Javier Garduño / Laura Molinero / Naiara Ganzabal / Ekaitz Lekunberri / Ibon Lizarraga

PERSONAL NO DOCENTE

------------------

REPRESENTANTE DEL AYUNTAMIENTO

Iker López

COMISIONES DEL CONSEJO ESCOLAR

  • COMISIÓN PERMANENTE: Begoña Menoyo / Aitor Atxa / Naiara Pikabea / Iker López / Silvia Sáenz / Oihane Garcés / Mª Asun Carnicero / Ibon Lizarraga

  • COMISIÓN ECONÓMICA: Begoña Menoyo / Naiara Pikabea / Iker López / Javier Garduño / Joseba Calzada / Oscar Rodríguez

  • COMISIÓN COVID: Begoña Menoyo (directora) / Marga Miguel (inspectora) / Tomás Campo (responsable COVID) / Iker López (respretentante del ayuntamiento) / Sheila Pérez (familia) / Maite Martiartu (Berritzegune)