OOG / OMR

ESKOLA KONTSEILUA–OOG

ORDEZKARITZA ORGANO GORENA

Eskola kontseilua, eskola Komunitate-kideek zentroaren gobernuan parte hartzeko organoa da. Eskola bizitzan eragina duten erabakiak atxikituta ditu, eta esan daiteke, funtzionamenduaren arduraduna dela. Hau da, eskola kontseilua da zentroko autonomian eta funtzionamenduan erantzukizuna daukana.

ESKOLAKO KONTSEILUAREN PARTAIDEAK

ZUZENDARITZA TALDEA / EQUIPO DIRECTIVO

ZUZENDARIA.....................Bego Menoyo

IKASKETA BURUA.............Aitor Atxa

IDAZKARIA.........................Naiara Pikabea

IRAKASLEEN ORDEZKARIAK

Esther Aguiar / Kontxi Peña / Bego Barrenetxea / Maritere Miguel / Arantza Alonso/ Mari Carmen Martín / Nati Sierra / Mª Asun Carnicero / Tomás Campo / Eider Ruiz

GURASOEN ORDEZKARIAK

Javier Benito / Agueda Madoz / Eneko Lekue / Yolanda Garro / Joseba Iturbe-Ormaetxe / Miriam Cisneros / Sonia Olivera / Silvia Sáenz / Martín García / Silvia López / Sheila Pérez / Maite Astui / Joseba Calzada / Oihane Garcés / Laura Molinero

EZ IRAKASLEA

------------------

UDALETXEKO ORDEZKARIA

Iker López

ESKOLA KONTSEILUAREN BATZORDEA

  • BATZORDE IRAUNKORRA: Bego Menoyo / Aitor Atxa / Naiara Pikabea / Iker López / Mª Asun Carnicero / Oihane Garcés / Sheila Pérez / Laura Molinero / Joseba Iturbe-Ormaetxea / Martín García

  • BATZORDE EKONOMIKOA: Bego Menoyo /Aitor Atxa / Naiara Pikabea / Iker López / Eneko Lekue / Joseba Calzada / Silvia Sáenz / Mirian Cisneros / Sonia Olivera

  • TESTULIBURU BATZORDEA: Bego Menoyo / Naiara Pikabea / zikloko hiru koordinatzaile / Yolanda Garro / Eneko Lekue

  • JANTOKI BATZORDEA: Arantza Alonso / Tomás Campo / Eider Ruiz / Silvia Sáenz / Martín García / Silvia López / Javier Benito

  • ELKARBIZITZA BATZORDEA: Bego Menoyo / Arantza Alonso / Aitor Atxa / Naiara Pikabea / Mirian Cisneros / Martín García / Maite Astui / Águeda Madoz

  • EUSKARA BATZORDEA: Bego Menoyo / Eneko Lekue / Nati Sierra / Kontxi Peña / Iker López

  • COVID BATZORDEA: Begoña Menoyo (zuzendaria)/Marga Miguel (ikuskaria) / Tomás Campo (COVID arduraduna) / Iker López (udaleko ordezkaria) / Eneko Lekue (familia) / Sheila Pérez (familia) / Maite Martiartu (Berritzegune)

HEZKIDETZA ARDURADUNA ESKOLAN

Idoia García / Arantza Alonso / Águeda Madoz / Aitor Atxa


CONSEJO ESCOLAR – O.M.R.

ÓRGANO MÁXIMO DE REPRESENTACIÓN

Es el órgano de participación de los miembros de la comunidad escolar en el gobierno del centro. Tiene atribuidas las decisiones fundamentales que afectan a la vida escolar, siendo el responsable último en el ámbito de la autonomía del centro y del funcionamiento de éste.

REPRESENTANTES EN EL CONSEJO ESCOLAR

EQUIPO DIRECTIVO

DIRECTORA.....................Bego Menoyo

JEFA DE ESTUDIOS.........Aitor Atxa

SECRETARÍA....................Naiara Pikabea

REPRESENTANTES DEL PROFESORADO

Esther Aguiar / Kontxi Peña / Bego Barrenetxea / Maritere Miguel / Arantza Alonso / Mari Carmen Martín / Nati Sierra / Mª Asun Carnicero / Tomás Campo / Eider Ruiz

REPRESENTANTES DE LAS FAMILIAS

Javier Benito / Agueda Madoz / Eneko Lekue / Yolanda Garro / Joseba Iturbe-Ormaetxe / Miriam Cisneros / Sonia Olivera / Silvia Sáenz / Martín García / Silvia López / Sheila Pérez / Maite Astui / Joseba Calzada / Oihane Garcés / Laura Molinero

PERSONAL NO DOCENTE

------------------

REPRESENTANTE DEL AYUNTAMIENTO

Iker López

COMISIONES DEL CONSEJO ESCOLAR

  • COMISIÓN PERMANENTE: Bego Menoyo / Aitor Atxa / Naiara Pikabea / Iker López / Mª Asun Carnicero / Oihane Garcés / Sheila Pérez / Laura Molinero / Joseba Iturbe-Ormaetxea / Martín García

  • COMISIÓN ECONÓMICA: Bego Menoyo / Aitor Atxa / Naiara Pikabea / Iker López / Eneko Lekue / Joseba Calzada / Silvia Sáenz / Mirian Cisneros / Sonia Olivera

  • COMISIÓN DE LIBROS DE TEXTO: Bego Menoyo / Naiara Pikabea / tres coordinadores de ciclo/ Yolanda Garro / Eneko Lekue

  • COMISIÓN DE COMEDOR: Arantza Alonso / Tomás Campo / Eider Ruiz / Silvia Sáenz / Martín García / Silvia López / Javier Benito

  • COMISIÓN DE CONVIVENCIA: Bego Menoyo / Arantza Alonso / Aitor Atxa / Naiara Pikabea / Mirian Cisneros / Martín García / Maite Astui / Águeda Madoz

  • COMISIÓN DE EUSKARA: Bego Menoyo / Eneko Lekue / Nati Sierra / Kontxi Peña / Iker López

  • COMISIÓN COVID: Begoña Menoyo (directora) / Marga Miguel (inspectora) / Tomás Campo (responsable COVID) / Iker López (respretentante del ayuntamiento) / Eneko Lekue (familia) / Sheila Pérez (familia) / Maite Martiartu (Berritzegune)

RESPONSABLE DE COEDUCACIÓN

Idoia García / Arantza Alonso / Águeda Madoz / Aitor Atxa