OOG / OMR

ESKOLA KONTSEILUA–OOG 

ORDEZKARITZA ORGANO GORENA

Eskola kontseilua, eskola Komunitate-kideek zentroaren gobernuan parte hartzeko organoa da. Eskola bizitzan eragina duten erabakiak atxikituta ditu, eta esan daiteke, funtzionamenduaren arduraduna dela. Hau da, eskola kontseilua da zentroko autonomian eta funtzionamenduan erantzukizuna daukana.

ESKOLAKO KONTSEILUAREN PARTAIDEAK 

ZUZENDARITZA TALDEA / EQUIPO DIRECTIVO

ZUZENDARIA.....................Bego Menoyo 

ZUZENDARI ONDOKOA .................. Carmen Marcos

IKASKETABURUA.............Aitor Atxa

IDAZKARIA.........................Naiara Pikabea

IRAKASLEEN ORDEZKARIAK

Idoia García / Begoña Barrenetxea / Tomás Campo / Iratxe Fuente / Oscar Rodríguez / Ainhoa Hierro / Maitane Muñoz / Yolanda Galán / Aner Petralanda / Enea Pinillos

GURASOEN ORDEZKARIAK 

Mónica Morante / Oihane Garcés / Javier Benito / Javier Garduño / Naiara Ganzabal / Ekaitz Lekunberri / Ibon Lizarraga / Iñaki Molina/ Eneko Lekue / Jessica Zambrano / Janire Rasines / Diego Calleja / María Arrabal  / Joseba Calzada / Roberto Lopez-Para 

EZ IRAKASLEA

------------------

UDALETXEKO ORDEZKARIA

Iker López

 

ESKOLA KONTSEILUAREN BATZORDEA 

CONSEJO ESCOLAR – O.M.R.

ÓRGANO MÁXIMO DE REPRESENTACIÓN

Es el órgano de participación de los miembros de la comunidad escolar en el gobierno del centro. Tiene atribuidas las decisiones fundamentales que afectan a la vida escolar, siendo el responsable último en el ámbito de la autonomía del centro y del funcionamiento de éste.

REPRESENTANTES EN EL CONSEJO ESCOLAR 

EQUIPO DIRECTIVO

DIRECTORA.....................Bego Menoyo 

CODIRECTORA ......................Carmen Marcos

JEFA DE ESTUDIOS.................Aitor Atxa

SECRETARIA....................Naiara Pikabea

REPRESENTANTES DEL PROFESORADO

Idoia García / Begoña Barrenetxea / Tomás Campo / Iratxe Fuente / Oscar Rodríguez / Ainhoa Hierro / Maitane Muñoz / Yolanda Galán / Aner Petralanda / Enea Pinillos

REPRESENTANTES DE LAS FAMILIAS

Mónica Morante / Oihane Garcés / Javier Benito / Javier Garduño / Naiara Ganzabal / Ekaitz Lekunberri / Ibon Lizarraga / Iñaki Molina /Eneko Lekue / Jessica Zambrano / Janire Rasines / Diego Calleja / María Arrabal  / Joseba Calzada / Roberto Lopez-Para

PERSONAL NO DOCENTE

------------------

REPRESENTANTE DEL AYUNTAMIENTO

Iker López

 

COMISIONES DEL CONSEJO ESCOLAR