ORDUTEGIA

ORDUTEGIAK

Haur Hezkuntzako ikasleen ordutegia

Astelehena, asteartea, osteguna, ostirala:

 • Goizez: 09:00-12:45

 • Arratsaldez: 15:00-16:30

Asteazkena: 09:00-13:00

Lehen Hezkuntzako ikasleen ordutegia

1., 2. eta 3. maila

Astelehena, asteartea, osteguna, ostirala:

 • Goizez: 09:00-12:45

 • Arratsaldez: 14:45-16:15

Asteazkena: 09:00-13:00

4., 5. eta 6. maila

Astelehena, asteartea, osteguna, ostirala:

 • Goizez: 09:15-13:00

 • Arratsaldez: 15:00-16:30

Asteazkena: 09:15-13:15

Idazkaritzako ordutegia

Astelehena, asteartea, osteguna, ostirala: 09:00-16:30

Asteazkena: 09:00-15:30

Zuzendaritzako ordutegia

Egunero, hitzordua aldez aurretik eskatuz.

Familia orduak

COVID 19 dela eta familiekin harremana telefono bidez izatea lehenesten da. Tutoreak beharrezkoa ikusten badu eskolan izango da.

Ostegunetan 12:45-13:45 (haur hezkuntza eta lehan hezkuntzako 1., 2. eta 3. maila) / 13:00-13:45 (lahan hezkuntzako 4., 5. eta 6. maila), hitzordua aldez aurretik eskatuz.

HORARIOS

Horario del alumnado de Educación Infantil

Lunes, martes, jueves y viernes :

 • Mañanas: 09:00-12:45

 • Tardes: 15:00-16:30

Miércoles: 09:00-13:00

Horario del alumnado de Educación Primaria

1º, 2º y 3º curso

Lunes, martes, jueves y viernes:

 • Mañanas: 09:00-12:45

 • Tardes: 14:45-16:15

Miércoles: 09:00-13:00

4º, 5º y 6º curso

Lunes, martes, jueves y viernes:

 • Mañanas: 09:15-13:00

 • Tardes: 15:00-16:30

Miércoles: 09:15-13:15

Horario de atención al público

Lunes, martes, jueves y viernes : 09:00-16:30

Miércoles: 09:00-15:30

Horario de dirección

Diariamente, con cita previa.

Horas para las familias

Con motivo del COVID 19 se prioriza el contacto telefónico con las familias. Si el tutor o tutora lo considera necesario se realizará en la escuela.

Jueves 12: 45-13: 45 (Educación Infantil y 1º, 2º y 3º curso de educación primaria) /1 3: 00-13: 45 (4º, 5º y 6º curso de educación primaria), con cita previa.