SARE HEZKUNTZA

Teknologia berrien erabilera ardatz garrantzitsua da gizarte honetan eta baita Kukullaga eskolan ere. Hori dela eta, gure eskola apustu handia egiten ari da arlo horretan.

Helburuak:

IKTen erabilera bultzatzea. Horretarako irakasle eta ikasleen formazioa areagotzea.

   • Ikas-prozesua digitalizatzea.

   • Familiekiko parte-hartzea, Teknologia Berrien bidez bultzatzea.


El uso de las nuevas tecnologías es un eje importante en nuestra sociedad y también en Kukullaga. Es por eso que la escuela está realizando un gran esfuerzo en ese sentido.

Objetivos:

Ampliar la formación del profesorado en la utilización de las TIC.

   • Digitalizar el proceso de aprendizaje.

   • Fomentar la participación de las familias a través de las TIC.