IKAS KOMUNITATEAK

Ikas-komunitateen proiektua, Informazioaren eta Ezagutzaren Gizarte berrian kokatzen den eta gizarte eta hezkuntza eraldaketara bideratutako jarduera arrakastatsuen multzo batean oinarritzen den hezkuntza proiektua da.

Proiektu honetan, bi dira ikasteko funtsezko faktoreak: elkarrekintzak eta komunitatearen parte-hartzea.

Lehentasunezko helburua ikasleen emaitzak hobetzea da, guztientzako arrakasta-aukera gehiago eskainiz eta komunitate osoaren gizarte-kohesioa sustatuz.

Ikasteko eredu dialogikoaren bidez, pertsona guztiok ditugun komunikazio eta hausnarketa gaitasunak kontuan hartuta jarduten da, akordioetara iristeko, ezagutza sortzeko eta desberdintasunak hausteko.

Hori lortzeko, familien, ikasleen, irakasleen, Udalaren eta udalerriko eragileen artean konpromiso bat garatu behar da. Berdintasunaren, eraldaketaren eta desberdintasuna eragiten duten egoerak gainditzearen aldeko konpromiso berri bat, elkarrizketa dela medio.

Hezkuntzaren izaera erabakigarria arlo instrumentaletan (hizkuntzak, matematika eta informazioaren tratamendua) eta Eskola Komunitatea osatzen duten pertsonen arteko bizikidetza baketsuan oinarritzen da.

Proyecto educativo que se sitúa en la nueva Sociedad de la Información y el Conocimiento y se sustenta en un conjunto de actuaciones de éxito, dirigidas a la transformación social y educativa.

En este proyecto dos son los factores claves para el aprendizaje: las interacciones y la participación de la comunidad.

El objetivo prioritario es mejorar los resultados del alumnado ofreciendo mayores oportunidades de éxito para todos-as, y promoviendo la cohesión social de toda la comunidad.

Mediante el modelo dialógico de aprendizaje, se interactúa tomando en cuenta las capacidades comunicativas y de reflexión que tenemos todas las personas para llegar a acuerdos, crear conocimiento y romper desigualdades.

Para lograrlo hace falta desarrollar y afianzar un compromiso entre las familias, el alumnado, el profesorado, el Ayuntamiento y los diversos agentes del municipio. Un nuevo compromiso dialogado a favor de la igualdad, la transformación y la superación de las situaciones que provocan desigualdad.

El carácter decisivo de la educación se centra en las áreas instrumentales (lenguas, matemáticas y tratamiento de la información) y en la convivencia pacífica entre las distintas personas que componen la Comunidad Escolar.