JANTOKIA

OHARRA / NOTA:

Umeak janari berezia beharko balu, jantokiko arduradunarekin harremanetan jarri 09:00-09:30, ez tutorearekin.

Si el comensal necesita menú especial deberá ponerse en contacto con el responsable del comedor 09:00-09:30, no con el tutor.

JANTOKI ARDURADUNA /RESPONSABLE: Tomás

Familientzako ordutegia/horario: 09:30 – 12:30

Kontaktu telefonoa: 647 940 839

e-maila: jantoki@kukullagaikas.com

HILEKO MENUAK / MENÚS MENSUALES

JANTOKIARI BURUZKO INFORMAZIOA

JANTOKIKO ZERBITZUA

MAHAIKIDEAK:

Ohikoa: Urriaren 14a baino lehenago hasi, astean 4 edo 5 egun gelditzen direnak.

PREZIOAK:

 • Ohiko mahaikideak: 4,60 €

KOBRUAK/ KOBRANTZAK ohiko jankudeei:

 • Urriaren 7aren inguruan eta gainontzeko hilabeteetan erdialdean

ITZULPENAK:

 • Deskontua ikasturte bukaera arte geratzen diren kuoten artean egiten da.

 • Bekadun ikasleak ez du deskonturik izango.

Bekadun ikaslea ez denean, kuotaren erdia itzuliko zaio jantokira gutxienez aste osoa falta denean.

ORDUTEGIA:

Ohiko ordutegiak:

 • Haur Hezkuntza (bi txandatan banaturik): 12:45-15:00, asteazkenetan 13:00-15:00.

 • Lehen Hezkuntza (bi txandatan banaturik): 12:45-15:00, asteazkenetan 13:00-15:00.

 • Klaseak goizez bakarrik direnean, ikasleak eguerdiko 13:00etan bazkalduko dute (dagokion txandan) eta 15:00ak arte eskolan geratuko dira.

SERVICIO DE COMEDOR

COMENSALES:

Habitual: El alumnado inscrito antes del 14 de octubre, que se queda cuatro o cinco días semanales.

PRECIOS:

 • Comensal habitual: 4,60 €

COBROS a comensales habituales:

 • En octubre alrededor del 7, el resto de los meses a mediados.

DEVOLUCIONES:

 • El descuento se realizará entre las cuotas que quedan hasta final de curso.

 • Si es becario/a no se realizarán descuentos.

Si no es becario/a se descontará la mitad de la cuota cuando la ausencia sea igual o superior a 1 semana.

HORARIO:

Horario habitual:

 • Educación Infantil (en dos turnos): 12:45-15:00, los miércoles de 13:00 a 15:00.

 • Educación Primaria (en dos turnos): 12:45-14:45, los miércoles de 13:00 a 15:00.


 • Cuando las clases sean sólo de mañana, el alumnado comerá a las 13:00 (en el turno que le corresponda) y permanecerá en el centro hasta las 15:00.

Disziplina

Portaera desegoki baten aurrean jantokiko begiraleek berehala esku hartuko dute behar diren neurriak bideratuz.

Portaera desegokia errepikatzen denean, eskolako jantokiko arduradunak familia informatuko du, behar diren neurriak har ditzaten. Azken neurri moduan eta egindakoaren larritasuna kontuan harturik, Zuzendaritzak hartuko ditu neurriak eta behar izanez gero OOGko Jantokiko Batzordeak zerbitzu hau behin behineko edo behin betiko etentzea erabakiko du.

Jantokiko zerbitzua borondatezkoa denez gero, mahakide guztiok arauak betetzera behartuak daude.

Ante un comportamiento inadecuado las/os monitoras/es del comedor intervendrán de inmediato facilitando las medidas necesarias.

Cuando se repita un comportamiento inadecuado, el/la responsable del comedor escolar informará a la familia para que adopte las medidas necesarias. Como última medida y dada la gravedad de lo realizado, la Dirección adoptará las medidas oportunas y, en su caso, la Comisión de Comedor del OMR acordará la suspensión provisional o definitiva de este servicio.

Como el servicio de comedor es voluntario, todos los comensales están obligados a cumplir las normas.