FAMILIEN KONPROMISOAK

FAMILIEN KONPROMISOA

Familia euskaldunak:

  • Seme-alabei euskaraz egitea.

  • Eskolan beti euskaraz hitz egitea.Oharrak ere euskaraz bidaltzea.

  • Eskolako jardueratan parte hartzea: elkarrizketak ikasleekin izaten.


Nahiz eta euskalduna ez izan lagundu ahal / behar diozu zure seme alabei eskolaz kanpo euskararekin esperientziak izaten EUSKERA-ESKOLArekin soilik ez identifikatzeko.

Nola?

   • Zure seme/alaba beste ume euskaldunekin harremanetan jartzen.

   • Herri euskaldunetara eramaten.

   • Euskal kulturarekin lotutako jardueretara eramaten: euskal dantzak, antzerkiak, zinemak, ...

   • Liburutegian liburuak, diskak euskaraz hartzen.

   • Olentzero edo ospakizunetan liburuak, jokuak edo diskak euskaraz oparitzen.

Interesa erakutsi maisu edo andereñoari galdetzen zure seme/alabak zein hizkuntzetan hitz egiten duen normalean eskolan.

Hizkuntzarekiko jarrera positiboa ziurtatzea bai familian bai inguruan.

Kanpoko ekintzak aukeratzen dituzunean eskatu euskaraz egitea

COMPROMISO DE LAS FAMILIAS

Familias euskaldunes:

  • Hablar en euskera con los hijos/as.

  • Utilizar el euskera para comunicarse con la escuela, también las notas.

  • Participar en las actividades de la escuela.

Los/as padres/madres que no sabéis euskera podéis y debéis ayudar a vuestros hijos a tener experiencias en euskera fuera de la escuela, para que no sea una lengua solo de la escuela.

¿Cómo?

   • Jugando con otros niños/as que sean euskaldunes.

   • Llevándole a pueblos euskaldunes.

   • Acudiendo a actividades ligadas con la cultura vasca: danzas, teatro, cine...

   • Eligiendo libros, juegos y discos en euskera.

   • Regalando libros juegos y música en euskera en las celebraciones y en el Olentzero.

Muestra interés, pregunta al profesorado por la lengua que utiliza tu hijo/a en la escuela.

Ten una actitud positiva hacia el euskera tanto en la familia como en el ambiente que rodea al niño/a.

Elige actividades extraescolares en euskera.